Skillnad mellan DevOps och SysOps

Det finns ingen exakt vetenskap när det gäller mjukvaruutveckling och projektledning. Programvaruutvecklingsprocessen är inte alltid en smidig körning. Det finns många problem som kommer längs vägen och när frågorna kommer kan de vara katastrofala. Dessutom är mjukvaruutvecklingens livscykel inte utan brister. Fel görs under processen, vilket kan påverka projektens framsteg. Ett av de vanligaste misstagen hanteringen gör i sådana fall är att de lägger in ytterligare arbetskraft för att hantera problemen. Men fler människor betyder mer utrymme för fel och långsamma nedgångar. Ett bättre samarbete skulle krävas så att teamen samlas och tar upp frågorna gemensamt.

Vad är DevOps?

DevOps är ett djärvt nytt drag som antagits av mjukvaruorganisationerna runt om i världen för att skapa och leverera programvara. Det är en bred filosofi som har förändrat hur team samarbetar för att bygga och distribuera programvara. DevOps är en rörelse som inspirerar till olika implementeringar i hela organisationen. Det är en praxis som syftar till att sammanföra programvaruutveckling och IT -driftsteam för att säkerställa ett mer öppet och samarbetsvilligt arbetsflöde från start till produktion. Det är ett koncept som håller teamen synkroniserade hela tiden, vilket eliminerar flaskhalsar och förbättrar produktiviteten. Det avser att bygga en kultur av förtroende, transparens, samarbete och förbättring.

Vad är SysOps?

SysOps är en förkortning för systemoperationer. SysOps används för att hänvisa till systemadministratörer som hjälper till att hantera alla nyckelansvar för hela IT-infrastrukturen inom en organisation, särskilt i en fleranvändarmiljö. Det är i grunden en operatör eller administratör av molntjänster. Traditionellt användes termen för de som hanterar datorsystem. Men med teknikens framsteg och det globala antagandet av moln har en systemoperatörs roll breddats. Enkelt uttryckt är det en systemoperatör som hanterar den dagliga driften av servrar, säkerhetssystem och ansvarar för att tillhandahålla den kunskap som krävs för att hantera en organisations molninfrastruktur.

Skillnad mellan DevOps och SysOps

Roll

- DevOps är en djärv ny metod för effektivt samarbete för att överbrygga klyftan mellan utvecklingsteam och IT -verksamhet med målet att påskynda mjukvaruutvecklingens livscykel från början till slut. DevOps kom från den agila systemadministrationsrörelsen och företagets systemhantering (ESM) som en rörelse för att säkerställa bättre produktivitet och lönsamhet. SysOps, å andra sidan, är systemadministratörer som hjälper till att hantera alla nyckelansvar för IT-verksamheten i en miljö med flera användare. SysOps är särskilt administratör av molntjänster som hanterar några eller de flesta av de uppgifter som vidarebefordras till mjukvaruutvecklingsprocessen.

Leverans

- DevOps syftar till att påskynda mjukvaruutvecklingsprocessen genom att föra in utvecklingsteamet och driftsteamet för att bygga upp förtroende, förbättra samarbete och därigenom öka produktiviteten. Resultatet beror på hur snabbt och bättre lagen samordnar så att minimering av friktionen i handoffs mellan de två lagen. Leveransen är enbart baserad på deras samarbetsinsatser. SysOps, å andra sidan, har ett annat tillvägagångssätt baserat på ITIL (IT Infrastructure Library) metodik för att leverera kostnadseffektiv IT service management (ITSM). SysOps syftar till att leverera IT -tjänster som bäst tillgodoser organisationens behov och mål.

Lyhördhet

- DevOps handlar om samarbete. Genom förbättrat samarbete och automatisering kan DevOps -teamet göra små och frekventa förändringar genom att dela upp problemen i mindre iterativa steg. Det kräver ett effektivt samförstånd mellan de två lagen och tillsammans arbetar de för att åtgärda problemet när de kommer. SysOps, å andra sidan, är mer reaktiva mot en snabbt föränderlig affärsmiljö, med en konsekvent strategi för att identifiera och genomföra förändringar. SysOps är inte lika flexibel för snabba förändringar som DevOps på grund av dess begränsade omfattning och traditionella inställning till förändringshantering.

Omfattning

- DevOps syftar till att förbättra synligheten över CI/CD -pipeline för att ta bort många av de flaskhalsar som team ofta stöter på under hela programutvecklingsprocessen. DevOps -team arbetar effektivt för att hitta lösningar snabbare genom samarbete, tillgänglighet, delat lärande och konstant övervakning. DevOps omfattning ligger i organisationens intressen som gör att de kan förbättra organisatoriska prestanda och öka produktiviteten. SysOps arbetar för att hålla applikationsmiljöerna igång med optimal prestanda hela tiden. Detta innebär att distribuera, övervaka, optimera och säkra system.

DevOps vs. SysOps: Jämförelsediagram

Sammanfattning

DevOps är ett djärvt drag som ser till att alla är på samma sida när det gäller organisatoriska prioriteringar och affärsmål. För att någon mjukvaruutvecklingsprocess ska bli framgångsrik måste arbetsgrupperna arbeta tillsammans för att nå det gemensamma målet. På så sätt kommer projektet att gå så smidigt som möjligt och detta leder till förbättrad prestanda och bättre produktivitet. DevOps är en rörelse som inspirerar till olika implementeringar i hela organisationen. SysOps är systemadministratörer som hanterar och hanterar den dagliga IT-driften i en organisation, inklusive distribution, övervakning, optimering och säkring av system.

Senaste inlägg av Sagar Khillar ( se alla )

Se mer om: ,