Forskjellen mellom DevOps og SysOps

Det er ingen eksakt vitenskap når det gjelder programvareutvikling og prosjektledelse. Programvareutviklingsprosessen er ikke alltid en jevn tur. Det er mange problemer som kommer underveis, og når problemene kommer, kan de være katastrofale. Dessuten er livssyklusen for programvareutvikling ikke feilfri. Det oppstår feil under prosessen, noe som kan påvirke fremdriften i prosjektene. En av de vanligste feilene ledelsen gjør i slike tilfeller er at de legger inn ekstra arbeidsstyrke for å takle problemene. Men flere betyr mer rom for feil og sakte nedturer. Et bedre samarbeid vil være nødvendig, slik at teamene kommer sammen og tar opp problemene samlet.

Hva er DevOps?

DevOps er et dristig nytt trekk vedtatt av programvareorganisasjonene rundt om i verden for å lage og sende programvare. Det er en bred filosofi som har forandret måten team samarbeider om å bygge og distribuere programvare. DevOps er en bevegelse som inspirerer til ulike implementeringer på tvers av organisasjonen. Det er en praksis som tar sikte på å bringe programvareutviklings- og IT -driftsteamene sammen for å sikre en mer gjennomsiktig og samarbeidende arbeidsflyt fra start til produksjon. Det er et konsept som holder lagene synkronisert hele tiden, og derved eliminerer flaskehalser og forbedrer produktiviteten. Den har til hensikt å bygge en kultur av tillit, åpenhet, samarbeid og forbedring.

Hva er SysOps?

SysOps er en forkortelse for systemoperasjoner. SysOps brukes til å referere til systemadministratorer som hjelper til med å håndtere alle hovedansvarene for hele IT-infrastrukturen i en organisasjon, spesielt i et flerbrukermiljø. Det er i utgangspunktet en operatør eller administrator av skytjenester. Tradisjonelt ble begrepet brukt for å referere til de som administrerer datasystemer. Men med teknologiske fremskritt og verdensomspennende bruk av sky har rollen som systemoperatør blitt bredere. Enkelt sagt, det er en systemoperatør som administrerer den daglige driften av servere, sikkerhetssystemer og er ansvarlig for å tilby den nødvendige kunnskapen som skal brukes til å administrere en infrastruktur i en organisasjon.

Forskjellen mellom DevOps og SysOps

Rolle

- DevOps er en dristig ny praksis for effektivt samarbeid designet for å bygge bro mellom utviklingsteam og IT -drift med det mål å akselerere livssyklusen for programvareutvikling fra start til slutt. DevOps ble hentet fra den smidige systemadministrasjonsbevegelsen og enterprise systems management (ESM) som en bevegelse for å sikre bedre produktivitet og lønnsomhet. SysOps, derimot, er systemadministratorer som hjelper til med å håndtere alle hovedansvarene for IT-driften i et flerbrukermiljø. SysOps er spesielt administrator for skytjenester som håndterer noen eller de fleste oppgavene som er videreført til programvareutviklingsprosessen.

Leveranse

- DevOps tar sikte på å akselerere programvareutviklingsprosessen ved å bringe utviklingsteamet og driftsteamet sammen for å bygge tillit, forbedre samarbeid og dermed øke produktiviteten. Resultatet avhenger av hvor raskt og bedre lagene koordinerer slik at for å minimere friksjonen i overføringene mellom de to lagene. Leveransen er utelukkende basert på deres samarbeidsinnsats. SysOps, derimot, tar en annen tilnærming basert på ITIL (IT Infrastructure Library) metodikk for å levere kostnadseffektiv IT service management (ITSM). SysOps har som mål å levere IT -tjenester som best tjener organisasjonens behov og mål.

Responsivitet

- DevOps handler om samarbeid. Gjennom forbedret samarbeid og automatisering kan DevOps -teamet gjøre små og hyppige endringer ved å dele problemene ned i mindre gjentatte trinn. Det krever effektiv enighet mellom de to teamene, og sammen jobber de med å fikse problemet etter hvert som de kommer. SysOps, derimot, reagerer mer på et forretningsmiljø i rask endring, og tar en konsekvent tilnærming til å identifisere og implementere endringer. SysOps er ikke like fleksibel for raske endringer som DevOps på grunn av sitt begrensede omfang og tradisjonelle tilnærming til endringsledelse.

omfang

- DevOps tar sikte på å forbedre synligheten på tvers av CI/CD -rørledningen for å fjerne mange av flaskehalsene som team ofte støter på gjennom programvareutviklingsprosessen. DevOps -team jobber effektivt for å finne løsninger raskere gjennom samarbeid, tilgjengelighet, delt læring og konstant overvåking. Omfanget av DevOps ligger i organisasjonens interesser som gjør at de kan forbedre organisasjonsytelsen og øke produktiviteten. SysOps jobber for å holde applikasjonsmiljøene kjørende med optimal ytelse til enhver tid. Dette innebærer implementering, overvåking, optimalisering og sikring av systemer.

DevOps vs. SysOps: sammenligningskart

Sammendrag

DevOps er et dristig trekk som sørger for at alle er på samme side når det gjelder organisatoriske prioriteringer og forretningsmål. For at enhver programvareutviklingsprosess skal lykkes, må arbeidsteamene samarbeide mot det felles målet. På denne måten vil prosjektet gå så jevnt som mulig, og dette fører til forbedret ytelse og bedre produktivitet. DevOps er en bevegelse som inspirerer til ulike implementeringer på tvers av organisasjonen. SysOps er systemadministratorer som håndterer og administrerer den daglige IT-driften til en organisasjon, inkludert distribusjon, overvåking, optimalisering og sikring av systemer.

Se mer om: ,