Verschil tussen DevOps en CICD

Het bouwen van moderne applicaties is moeilijk omdat er meerdere groepen of teams betrokken zijn bij het hele softwareontwikkelings- en leveringsproces, zoals ontwikkelaars, IT-operaties, kwaliteitsanalisten, producteigenaren, klantenondersteuning en verkoop. Soms is de software complex en wordt deze in de loop van de tijd complexer. Zelfs een kleine wijziging in de code kan leiden tot veel verschillende onverwachte bugs die mogelijk niet op tijd worden verholpen. Er is dus een proces nodig waarbij de ontwikkeling op geautomatiseerde manieren wordt gedaan terwijl deze wordt gebouwd. Het proces van continue integratie en continue levering zorgt ervoor dat software automatisch wordt getest voordat deze wordt vrijgegeven, van de hoogste kwaliteit is en voldoet aan de nieuwste normen wanneer deze aan de eindgebruikers wordt geleverd. Dit zijn de uitkomsten die voortkomen uit DevOps.

Wat is DevOps?

DevOps is geen methodiek. Het is ook geen tool of technologie. Wat is DevOps dan? Stel je een wereld voor waarin ontwikkelaars, QA, IT Operations en Infosec samenwerken, niet alleen om elkaar te helpen, maar ook om de algehele productiviteit van de organisatie te verhogen. Door te werken aan een gemeenschappelijk doel, maken ze een snelle stroom van gepland werk naar de productie mogelijk, terwijl stabiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid worden bereikt. DevOps is dus een cultuur waarbij mensen, processen en tools betrokken zijn om snellere tijd te realiseren om applicaties en services met de hoogste kwaliteit te leveren door continue verbetering en continue innovatie. In eenvoudige bewoordingen is DevOps een mashup van een ontwikkelings- en operationeel team. Het is de praktijk van het ontwikkelings- en operationele team dat samenwerkt in de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling en systemen creëert die de teams in staat stellen productiever te zijn en betere resultaten te behalen. De DevOps-aanpak zorgt ervoor dat de developers en de mensen van operations in alle stadia op één lijn zitten.

Wat is CICD?

CICD of CI/CD is een gecombineerde praktijk van continue integratie, continue levering en continue implementatie. CICD is een concept dat vele namen kent, maar in wezen hetzelfde idee deelt. CI/CD belichaamt een cultuur die ontwikkelteams in staat stelt om codewijzigingen vaker en betrouwbaarder door te voeren. Laten we dus beginnen met continue integratie of CI. Continue integratie is het proces waarbij software automatisch wordt gevalideerd zodra het is ingecheckt in bronbeheer, wat min of meer garandeert dat de software soepel werkt nadat de nieuwe code is geschreven. De naam continu houdt in dat een ontwikkelaar continu softwarecomponenten integreert tijdens het ontwikkelen van software. Continue levering zorgt ervoor dat de software betrouwbaar kan worden vrijgegeven wanneer dat nodig is, en de implementatie gebeurt vaak en snel. Doorlopende implementatie is een vervolg op continue levering en automatiseert het hele proces van het implementeren van software bij klanten. Als CI en CD in één woord zouden kunnen worden samengevat, zou het automatisering zijn.

Verschil tussen DevOps en CICD

Concept

- DevOps is de praktijk van het ontwikkelings- en operationele team dat samenwerkt in de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling en het creëren van systemen die de teams in staat stellen productiever te zijn en betere resultaten te behalen. CI/CD staat voor Continuous Integration, Continuous Delivery of Continuous Deployment en vertegenwoordigt een cultuur die ontwikkelteams in staat stelt om codewijzigingen vaker en betrouwbaarder door te voeren. CI/CD-pijplijn biedt ontwikkelaars een oplossing voor de problemen die ontstaan ​​bij het integreren van nieuwe code. Als CI en CD in één woord zouden kunnen worden samengevat, zou het automatisering zijn.

Doel

– De DevOps-aanpak zorgt ervoor dat de ontwikkelaars en de mensen van de operatie op één lijn zitten in alle stadia van een softwareontwikkelingsproject, van ontwikkeling tot productie. Het doel is om een ​​continue leveringspijplijn te ontwikkelen en te automatiseren door te profiteren van verbeterde samenwerking in de waardestroom. CI/CD daarentegen richt zich op softwaregedefinieerde levenscycli waarbij gebruik wordt gemaakt van de juiste automatiseringstools om agile ontwikkeling te implementeren. Het doel is om het risico op fouten te minimaliseren en het bouwen en implementeren van software eenvoudiger en sneller te maken, zonder menselijke tussenkomst.

Methodologie

– De Agile methodiek richt zich vooral op snelle oplevering en CI helpt Agile bij het bereiken van die snelheid. CI valideert automatisch software zodra deze is ingecheckt in source control, wat min of meer garandeert dat de software soepel werkt nadat de nieuwe code is geschreven. Continuous Delivery of CD zorgt ervoor dat de software betrouwbaar kan worden vrijgegeven wanneer dat nodig is, en de implementatie vindt vaak en snel plaats. DevOps, aan de andere kant, is een methodologie die een culturele transformatie naar de productie-infrastructuur brengt door het ontwikkelteam en het operationele team samen te voegen en daardoor continue integratie, continue levering en transparantie in coderepositories te bevorderen.

DevOps versus CICD: vergelijkingstabel

Samenvatting

DevOps gaat meer over mensen, processen en tools. Het vertegenwoordigt een cultuur waarin mensen, processen en tools zijn betrokken en die gericht is op het verenigen van softwareontwikkeling door de barrières tussen de ontwikkelings- en operationele teams weg te nemen, zodat ze kunnen samenwerken en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Door de DevOps-cultuur over te nemen, zorgen de cross-functionele teams er actief voor dat hun workflows soepel en frequent door de hele waardestroom lopen zonder knelpunten voor andere teams of de klant te veroorzaken. CI/CD is een DevOps-tactiek die ervoor zorgt dat het bouw- en implementatieproces soepel, eenvoudiger en sneller verloopt, zonder menselijke tussenkomst. CICD legt de nadruk op automatisering bij het bouwen, testen en inzetten van applicaties.

Laatste berichten door Sagar Khillar ( bekijk alles )

Zie meer over: ,