Verschil tussen Business Intelligence en Business Analytics

In de door technologie gedreven wereld van vandaag zitten bedrijven op een enorme hoeveelheid gegevens die ze genereren uit hun verschillende zakelijke activiteiten. Inderdaad, veel bedrijven hebben nu meer gegevens dan ze aankunnen. Maar de gegevens zijn meestal zinloos totdat ze worden geanalyseerd op patronen, trends, relaties en andere nuttige informatie. In de zakelijke context is data-analyse slechts de eerste stap in de oplossing van een probleem. En handelen naar de oplossing om betere beslissingen te nemen, is een cruciale volgende stap. Business intelligence en analytics zijn twee van de hotste onderwerpen in de hedendaagse zakenwereld.

Wat is bedrijfsintelligentie?

Er zijn verschillende definities van Business Intelligence (of BI) die sterk verschillen van gebruiker tot gebruiker op basis van hun rol binnen de onderneming. Maar om het simpel te zeggen, BI gaat over het leveren van relevante en bruikbare informatie aan de juiste mensen op het juiste moment om betere en weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. BI is geen product of systeem. Het is een architectuur van geïntegreerde operationele en beslissingsondersteunende applicaties en databases die het mogelijk maken om waarde te creëren uit big data. BI gaat over het benutten van het volledige potentieel van gegevens die uw bedrijf genereert in al zijn dagelijkse activiteiten, en het analyseren van deze gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen voor het nemen van weloverwogen beslissingen. Het doel is om de productiviteit te verhogen en de prestaties van uw bedrijf te verbeteren met behulp van die inzichten. BI kan worden gebruikt om trends en informatie te ontdekken die anders niet openbaar zouden zijn gemaakt.

Wat is bedrijfsanalyse?

Analytics, op het basisniveau, gaat over het omzetten van gegevens, en soms veel gegevens, in zinvolle zakelijke inzichten die uw bedrijf helpen groeien en bloeien. Maar in werkelijkheid is analytics nooit zo eenvoudig. Stel dat u bij een creditcardmaatschappij werkt en gegevens van uw klanten kunt analyseren om te bepalen wie zich eerder op een creditcardaanbieding zal abonneren. In feite zouden al deze sectoren, van cyberbeveiliging tot financiën, marketing, onderwijs, gezondheidszorg en energie, kunnen profiteren van het toepassen en verbeteren van hun analyses. Bedrijfsanalyse is elk datagestuurd proces dat inzichten biedt om waarde te creëren. Het gaat erom de waarde van inzichten te begrijpen en een organisatie te overtuigen om de manier waarop ze zaken doet te veranderen. Om de waarde van bedrijfsanalyses te begrijpen, is een combinatie van technische, domein- en zachte vaardigheden vereist. BA is de methodische verkenning van gegevens met de nadruk op statistische analyse die zich richt op het leveren van bruikbare inzichten.

Verschil tussen Business Intelligence en Business Analytics

Definitie

– Business Intelligence (BI) is een architectuur van geïntegreerde operationele en beslissingsondersteunende applicaties en databases die het mogelijk maken om waarde te creëren uit big data. BI gaat over het benutten van het volledige potentieel van gegevens die uw bedrijf genereert, en het analyseren van deze gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen voor het nemen van weloverwogen beslissingen. Business analytics gaat over het begrijpen van de waarde van inzichten en het overtuigen van een organisatie om de manier waarop ze zaken doet te veranderen. Bedrijfsanalyse is elk datagestuurd proces dat inzichten biedt om tastbare en immateriële waarde te genereren.

Benadering

– BI helpt u geïnformeerde, strategische en operationele beslissingen te nemen op basis van historische gegevens tot op heden. BI omvat technologie, mensen, tools, processen en applicaties die u helpen bij het organiseren en toegankelijk maken van gegevens en het analyseren van informatie. BI filtert door bestaande gegevens om trends en patronen in het verleden en heden te ontdekken om beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen. Bedrijfsanalyse combineert geavanceerde statistische analyse en voorspellende modellering om gegevens te interpreteren om toekomstige trends en patronen te ontdekken op basis van de huidige gegevens. BA helpt bedrijven hun activiteiten en prestaties te verbeteren om in de toekomst betere beslissingen te kunnen nemen.

Gereedschap

– Business intelligence maakt gebruik van een overvloed aan tools die vallen onder de vier belangrijkste mogelijkheden van BI-oplossingen: organisatorisch geheugen, informatie-integratie, het creëren van inzichten en presentatiemogelijkheden. Verschillende belangrijke tools en technologieën die organisaties in staat stellen om BI-oplossingen te implementeren, zijn onder meer transactiesystemen, ERP-systemen, datawarehousing, datamining of kennisontdekking, bedrijfsanalyses, realtime beslissingsondersteuning, enz. Bedrijfsanalyse is de methodische verkenning van gegevens met de nadruk op statistische analyse die zich richt op het leveren van bruikbare inzichten. BA maakt uitgebreid gebruik van numerieke analyse en analytische modellering, inclusief voorspellende en prescriptieve modellering om betere zakelijke beslissingen te nemen.

Business Intelligence versus Business Analytics: vergelijkingstabel

Samenvatting

In een notendop, BI en BA zijn een reeks methodologieën, architecturen en technologieën die een aantal zinvolle inzichten geven aan de bestaande gegevens in verschillende soorten organisaties, waardoor ze relevant zijn voor besluitvorming. Het zijn oplossingen voor gegevensbeheer die door bedrijven over de hele wereld worden geïmplementeerd met als doel betere besluitvorming te bereiken door het verzamelen en analyseren van historische en actuele gegevens. BI identificeert de trends, patronen en relaties van gegevens uit het verleden die helemaal naar het heden leiden zonder de toekomst te voorspellen. BA gaat over het optimaal benutten van de kracht van BI om toekomstige trends te voorspellen op basis van historische gegevens die van materiële of immateriële waarde kunnen zijn. Hoewel twee heel verschillende termen zijn, zijn ze niet tegenstrijdig; in feite werken ze naar een gemeenschappelijk doel toe: het verhogen van de productiviteit van de organisatie en het verbeteren van de prestaties.

Laatste berichten door Sagar Khillar ( bekijk alles )

Zie meer over: ,