Verschil tussen angst en stress

Angst versus stress

Angstig zijn is niet hetzelfde als gestrest zijn. Je kunt gestrest zijn omdat je angstig bent of je kunt angstig zijn omdat je onder stress staat.

Stress is een brede ervaring die door tal van factoren naar boven kan komen. Als er iets gebeurt waardoor u zich boos, verdrietig, bezorgd, gefrustreerd of zelfs angstig voelt, zult u hoogstwaarschijnlijk onder stress staan.

Angst is meer een gevoel van angst. De bron van de angst ligt meer in de aard van de oorzaak. Het is omdat je de bron van je angst of bezorgdheid niet duidelijk weet, waardoor je angstiger wordt. Je wordt ongemakkelijk en snel van streek. Door deze complexe aard van angst, zijn er al veel bekende vormen van angststoornissen, die nu onder de grotere paraplu van psychiatrische stoornissen die manifest met te worden ingedeeld veel angst.

OCS (Obsessive Compulsive Disorder), GAD (gegeneraliseerde angststoornis), paniekstoornissen en fobieën maken allemaal deel uit van angststoornissen. Degenen die aan deze aandoeningen lijden, zullen hun symptomen elke dag, altijd en overal ervaren. Ze kunnen uiteindelijk 'zichzelf verliezen' omdat de symptomen zo intens kunnen worden dat het al het dagelijks functioneren kan beïnvloeden, zoals het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven en hoe om te gaan met relaties.

Angst kan zich manifesteren door een aantal verschillende symptomen, zowel fysiek als cognitief. Voorbeelden van lichamelijke klachten zijn hartkloppingen, verhoogde spierspanning en vermoeidheid. Voor het cognitieve aspect omvat dit concentratieproblemen en onvermogen om te focussen. Wanneer je onder stress staat, kun je dezelfde symptomen ook bij angst hebben.

Angst is meer een mentale stoornis dan een gevoel of een toestand. Wanneer het niveau van angst al voorbij acceptabele niveaus is gegaan (misschien tot het punt van onbeheersbare paniek), dan kan het hoogstwaarschijnlijk al worden omschreven als een angststoornis. Maar eerst moeten de symptomen minstens 6 maanden aanhouden om te kunnen heersen over een angststoornis. Stress is meer een interne ervaring.

Je kunt zowel in gelukkige als in verdrietige tijden onder druk komen te staan. Wanneer u gaat trouwen, wordt verwacht dat beide partijen onder grote druk komen te staan, omdat er veel besluitvormingsprocessen moeten worden doorlopen. Een scheiding is een voorbeeld van stress door een negatieve situatie. Evenzo, door simpelweg arm te zijn, kan men al in een staat van stress verkeren. Deze goede of slechte gebeurtenissen zijn wat mensen stressoren noemen.

1. Angst heeft waarschijnlijk meer invloed op het dagelijks functioneren dan bij gewone stress.

2. Angst is meer een mentale stoornis, in tegenstelling tot stress, die meer een gewone toestand of aangeboren ervaring is.

3. Angst heeft meestal vage triggers, terwijl stress vaak duidelijk herkenbare stressoren heeft.

Zie meer over: ,