Verschil tussen aanpassingsstoornis en angst

Aanpassingsstoornis is een type depressie dat wordt veroorzaakt door een soort stressvolle levensgebeurtenis. Angst is een gevoel van zorgen en nervositeit dat het dagelijks leven verstoort en dat door verschillende factoren kan worden veroorzaakt.

Wat is aanpassingsstoornis?

Definitie:

Aanpassingsstoornis is een vorm van depressie die alleen optreedt als er een grote levensstress is die als trigger fungeert. De aandoening kan worden verward met een ernstige depressie, maar duurt niet zo lang.

Symptomen:

De symptomen van een aanpassingsstoornis zijn onder meer een hopeloos en verdrietig gevoel. Patiënten kunnen ook moeite hebben om een ​​goede nachtrust te krijgen of te veel slapen. Er zijn ook vaak duidelijke veranderingen in de eetlust die ervoor kunnen zorgen dat patiënten te veel of te weinig eten. Patiënten kunnen zich vaak ook prikkelbaar en in tranen voelen en stoppen met doen wat ze normaal zouden doen.

Oorzaken:

Bij een aanpassingsstoornis is de oorzaak altijd een grote stressfactor in het leven, zoals inkomensverlies, baanverlies, ernstige lichamelijke ziekte of overlijden in de familie.

Diagnose:

De diagnose kan worden gesteld door psychologen of artsen die de aanwezigheid van de symptomen vaststellen, die normaal niet langer dan 6 maanden optreden. Een belangrijk onderdeel van de diagnose is dat de symptomen pas beginnen nadat een grote en ingrijpende stressvolle levensgebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Behandeling:

Soms verdwijnt de aanpassingsstoornis na een korte tijd, maar er zijn behandelingsopties die kunnen helpen; bijvoorbeeld het tijdelijk gebruik van benzodiazepine medicijnen en cognitieve gedragstherapie. Benzodiazepinen zijn zeer verslavend en kunnen daarom voor veel patiënten slechts voor een korte periode worden gebruikt.

Wat is angst?

Definitie:

Angst is een aandoening waarbij een persoon zich zodanig bezorgd en ongemakkelijk voelt dat het zijn dagelijks leven verstoort. Er zijn verschillende soorten angst, waaronder gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis.

Symptomen:

Mensen die last hebben van angst voelen vaak een algemeen gevoel van bezorgdheid dat niet weggaat. Dit onheilspellende gevoel, nervositeit en onbehagen kan leiden tot lichamelijke symptomen zoals vermoeidheid, kortademigheid, snelle hartslag, duizeligheid, meer zweten en zelfs beven. In ernstige gevallen kan een persoon een paniekaanval krijgen en het gevoel hebben dat hij op het punt staat te sterven.

Oorzaken:

Het kan moeilijk zijn om een ​​enkele reden aan te wijzen voor een persoon die angst heeft. Angst kan te wijten zijn aan genetische factoren, het type persoonlijkheid en psychologische constitutie van een persoon, omgevingsstress of zelfs een lichamelijke ziekte. Veel factoren kunnen op elkaar inwerken om een ​​persoon kwetsbaarder te maken voor het ontwikkelen van chronische angstproblemen. Bepaalde medische problemen zoals hartproblemen, hormonale veranderingen en zelfs sommige medicijnen kunnen angst veroorzaken.

Diagnose:

Een psycholoog kan angst diagnosticeren door de symptomen op te merken en ze kunnen de angst ook indelen in een specifiek type. Sociale angst is wanneer een persoon alleen angstig wordt in sociale situaties, terwijl gegeneraliseerde angst constante nervositeit en zorgen is.

Behandeling:

Angststoornissen kunnen worden behandeld door een combinatie van methoden, waaronder psychotherapie, cognitieve therapie en medicatie. Medicijnen zoals benzodiazepinen zijn zeer effectief in het helpen verlichten van extreme angst bij patiënten. Voor sommige situaties worden ook selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) gebruikt die kunnen helpen bij bepaalde soorten angst; paroxetine wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om sociale angststoornis te behandelen.

Verschil tussen aanpassingsstoornis en angst

Definitie

Aanpassingsstoornis is een vorm van depressie die het gevolg is van een grote stress of gebeurtenis in het leven en tijdelijk is. Angst is zorgen en nervositeit die vaak interfereren met het normale functioneren en het dagelijks leven.

Oorzaken

De oorzaak van een aanpassingsstoornis is altijd een gebeurtenis die stressvol is, zoals bijvoorbeeld een overlijden in een gezin. De oorzaken van angst zijn talrijk en kunnen genetica en omgeving of psychologische constitutie omvatten.

Duur van symptomen

Symptomen van een aanpassingsstoornis duren slechts ongeveer een half jaar. Symptomen van angst variëren afhankelijk van het type angst en kunnen kortdurend of chronisch zijn.

Type symptomen

Symptomen van een aanpassingsstoornis zijn onder meer verdriet, prikkelbaarheid, veranderingen in slaappatroon en eetlust, en verlies van interesse in normale activiteiten. Symptomen van angst zijn onder meer zorgen, nervositeit, onbehagen, snelle hartslag, duizeligheid en kortademigheid.

Paniekaanvallen

Aanpassingsstoornis leidt over het algemeen niet tot paniekaanvallen. Angststoornissen leiden vaak tot paniekaanvallen.

Tabel waarin aanpassingsstoornis en angst worden vergeleken

Samenvatting van aanpassingsstoornis vs. Ongerustheid

  • Aanpassingsstoornis is een vorm van depressie die wordt veroorzaakt door een belangrijke stressfactor in het leven, zoals een overlijden in het gezin.
  • Angst kan optreden om een ​​aantal redenen, waaronder genetica, psychologische make-up en omgevingsfactoren.
  • Zowel aanpassingsstoornis als angst kunnen worden behandeld met een combinatie van cognitieve therapie en medicijnen zoals benzodiazepinen.
  • De aanpassingsstoornis duurt niet langer dan 6 maanden.
  • De duur van een angststoornis is afhankelijk van het type stoornis en kan een kortdurende of chronische aandoening zijn.

Zie meer over: ,