Verschil tussen faciliterende angst en slopende angst

Zowel faciliterende angst als slopende angst omvatten stressoren, gevoelens van angst en interpretatie van ervaringen. Een onderzoek naar de antecedenten van faciliterende en slopende competitieve angst concludeerde dat bereidheid tot competitie het meest voorkomende antecedent was. De onderzoeksdeelnemers interpreteerden hun angst om hun prestaties te vergemakkelijken of te verzwakken op basis van hoe voorbereid ze zich voelden.

Specifiek, faciliterende angst beschouwt stressoren als uitdagingen en ondersteunt de prestaties. Aan de andere kant beschouwt slopende angst stressoren als bedreigingen en belemmert het de prestaties. De volgende discussies gaan dieper in op hun verschillen.

Wat is faciliterende angst?

Faciliterende angst bevordert de prestaties (American Psychological Association, 2020). Het is het niveau van angst dat als motiverend wordt ervaren. Mensen met dit soort angst interpreteren stressoren als uitdagingen in plaats van bedreigingen. Het is bijvoorbeeld gebleken dat het ervaren van angst als faciliterend positief geassocieerd is met academische prestaties en negatief geassocieerd is met emotionele uitputting (Strack & Esteves, 2014). Een gerelateerd onderzoek concludeerde dat studenten die meer faalangst ervaren, hogere gemiddelde testscores kunnen hebben (Kader, 2016). Met betrekking tot sportprestaties concludeerde een onderzoek naar de aanleg om slopende en faciliterende angst te ervaren dat topsporters de neiging hebben om angst als faciliterend te interpreteren. Bovendien bleek de angstintensiteit lager te zijn voor degenen die de ervaring eerder als faciliterend dan als slopend beschouwden (Jones, Hanton, & Swain, 1994).

Daarom wordt gesuggereerd dat het nuttig is om angst als faciliterend te bestempelen. Wanneer de situatie wordt beoordeeld als gunstig voor de mentale voorbereiding en prestaties, kunnen individuen een gevoel van controle hebben. Op deze manier kunnen artiesten mogelijk beter omgaan met hun angst en hun doelen bereiken.

Wat is slopende angst?

Verzwakkende angst verstoort de prestaties (American Psychological Association, 2020). Het is het niveau van angst dat als bedreigend wordt ervaren. Een onderzoek suggereerde dat het ervaren van angst als slopend geassocieerd is met emotionele uitputting (Strack & Esteves, 2014). Een soortgelijk onderzoek wees uit dat studenten die slopende faalangst hadden, lagere gemiddelde klassenscores hadden voor het semester (Kader, 2016). Met betrekking tot sportprestaties was de intensiteit van angstniveaus hoger voor degenen die hun ervaring als slopend beschouwden dan voor degenen die hun situatie als faciliterend interpreteerden (Jones, Hanton, & Swain, 1994).

Personen met dit soort angst verkeren in een staat van zorg en/of angst omdat ze stressoren als bedreigingen interpreteren. Door gevoelens van onbehagen kan een individu in een bepaalde situatie niet goed functioneren. Verzwakkende angst wordt vaak gekenmerkt door het vermijden van taken. Zo kwam een ​​sollicitant die het sollicitatiegesprek als een bedreiging opvatte niet opdagen op zijn afspraak.

Verschil tussen faciliterende angst en slopende angst

Definitie

Faciliterende angst ondersteunt de prestaties. Het is het niveau van angst dat als motiverend wordt ervaren. Aan de andere kant verstoort slopende angst de prestaties. Het is het niveau van angst dat als bedreigend of emotioneel uitputtend wordt ervaren (American Psychological Association, 2020).

Interpretatie van stressoren

Mensen met faciliterende angst interpreteren stressoren als uitdagingen in plaats van bedreigingen. Integendeel, mensen met slopende angst zien stressoren als bedreigingen, niet als uitdagingen.

Academische prestatie

Een onderzoek uitgevoerd door Strack en Esteves (2014) ontdekte dat het ervaren van angst als faciliterend positief geassocieerd is met academische prestaties. Dit kan dan impliceren dat het ervaren van angst als slopend geassocieerd is met een laag niveau van academische prestaties. Bovendien concludeerde een gerelateerd onderzoek dat studenten die meer faalangst ervaren, hogere gemiddelde testscores hadden, terwijl degenen die slopende faalangst ervoeren lagere gemiddelde klassenscores hadden voor het semester (Kader, 2016).

Sportprestaties

Een onderzoek naar de aanleg voor het ervaren van slopende en faciliterende angst bij sportprestaties concludeerde dat topsporters de neiging hebben om angst als faciliterend te interpreteren. Bovendien bleken de angstintensiteitsniveaus lager te zijn voor de zwemmers die de ervaring eerder als faciliterend dan als slopend beschouwden (Jones, Hanton, & Swain, 1994).

Houding ten opzichte van taken

Facilitatieve angst wordt vaak geïllustreerd door het uitvoeren van taken, terwijl slopende angst vaak wordt gekenmerkt door het vermijden van taken.

Facilitatieve angst versus slopende angst

Samenvatting

  • Facilitatieve angst ziet stressoren als uitdagingen en bevordert de prestaties.
  • Verzwakkende angst ziet stressoren als bedreigingen en belemmert de prestaties.
  • Onderzoekers ontdekten dat faalangst de academische prestaties verhoogt.
  • Studies tonen aan dat slopende angst wordt geassocieerd met niet-elite artiesten.
  • Concurrentiebereidheid was het meest frequent geïdentificeerde antecedent met betrekking tot faciliterende en slopende competitieve angst.
  • Zowel faciliterende angst als slopende angst omvatten stressoren, gevoelens van angst en interpretatie van ervaringen.

Zie meer over: ,