Verschil tussen cumulatieve GPA en algemene GPA

Cumulatieve GPA versus algemene GPA

Er is niet veel verschil tussen cumulatieve GPA en algemene GPA. De term "GPA" staat voor Grade Point Average. De cumulatieve GPA is het gemiddelde van alle cijfers die een student in een semester of semester heeft behaald. Een algemene GPA kan echter worden gedefinieerd als een gemiddelde van alle cumulatieve GPA's die een student heeft behaald in alle semesters en alle cursussen in een academische periode.

De cijfers kunnen worden gedefinieerd als een meting van verschillende prestatieniveaus in een vak. De meeste afgestudeerde en postdoctorale instituten over de hele wereld meten het prestatieniveau van studenten in een bepaald vak door middel van cijfers. Cijfers kunnen worden toegekend in letters zoals A, B, C, D of F. Deze cijfers kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Elke instelling heeft een andere invulling van een graad en de bijbehorende schaal. Hier is een voorbeeld van een van de beoordelingssystemen.

A—Uitstekend, 4 op een schaal van 4. B—Goed, 3 op een schaal van 4. C—Gemiddeld, 2 op een schaal van 4. D—Slecht, 1 op een schaal van 4. F—Niet bevredigend/Niet geslaagd , 0 op een schaal van 4.

In sommige landen worden deze cijfers geïnterpreteerd als een reeks cijfers. Als een student bijvoorbeeld een A-cijfer krijgt, betekent dit dat hij of zij meer dan 75 punten op 100 heeft gescoord. Maar deze procentuele schaal kan ook van land tot land verschillen.

Cumulatief GPA Cumulatief GPA (cijferpuntgemiddelde) kan worden gedefinieerd als het gemiddelde van alle cijfers die een student heeft behaald in het hele semester of semesterexamens. Bij deze berekening zijn alle vakken betrokken. Het kan gemakkelijk worden begrepen door dit voorbeeld. In een bepaald semester krijgt een student een "A, A" en "B" -cijfers. Voor deze specifieke student is de cumulatieve GPA een gemiddelde van 4, 4 en 3, wat uitkomt op 3,67. Hierbij gaan we ervan uit dat de school meet op een 4-puntsschaal. In sommige landen vindt deze beoordeling van prestaties plaats op een schaal van 10 punten.

Algehele GPA Algehele GPA (cijferpuntgemiddelde) kan worden gedefinieerd als het gemiddelde van alle cumulatieve GPA's die een student heeft behaald in alle cursussen in de totale academische duur. Dit kan eenvoudig worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Als de score van een student van een cumulatieve GPA in vier termen 4, 4, 3,5, 3,5 is, dan is zijn of haar algemene GPA 3,75.

Samenvatting:

1. Cumulatieve GPA is een gemiddeld cijfer van een bepaald semester of een bepaalde periode, terwijl de algemene GPA het gemiddelde is van alle cumulatieve GPA's. 2. Absolute prestaties van een student worden beoordeeld op basis van het totale GPA en niet op basis van het cumulatieve GPA. 3. Cumulatieve GPA is de score die de student heeft ontvangen van het meest recente instituut, terwijl de algehele GPA ook de overdrachtscijfers omvat. 4. Algemene GPA wordt berekend rekening houdend met alle cijfers, ongeacht de instelling, terwijl cumulatieve GPA voor één bepaald instituut is.

5 Reacties

 1. Een cumulatieve GPA heeft betrekking op al uw gecrediteerde cursussen over verschillende instellingen. Het omvat overdrachts- en dubbele inschrijvingskredieten. Dit is het omgekeerde van een institutionele GPA die alleen credits bevat die bij de specifieke instelling zijn verdiend.

 2. Zoals de opmerking hierboven vermeld. Een cumulatieve GPA is ALLE gecrediteerde cursussen die zijn gevolgd bij alle instellingen die u hebt bijgewoond. Dit artikel staat vol met misleidende informatie en leugens! Schrijf nooit meer een artikel over onderwijs Nimisha Kaushik!

 3. Hoe bereken ik mijn totale GPA

  • Algehele GPA zou het cijfer van al uw cursussen zijn, gedeeld door het aantal van alle gevolgde cursussen. -zoals hoe je de gemiddelden zou berekenen.

   Maar wees voorzichtig, u kunt ook een jaarlijkse GPA hebben. Het zijn twee verschillende dingen.

  • Algehele GPA zou het cijfer van al uw cursussen zijn, gedeeld door het aantal van alle gevolgde cursussen. -zoals hoe je de gemiddelden zou berekenen.

   Maar wees voorzichtig, u kunt ook een jaarlijkse GPA hebben. Het zijn twee verschillende dingen.

Zie meer over: